Erasmus+

Tudi "sam" bi se rad igral

S projektom Erasmus+ KA1 »Tudi SAM bi se rad igral » razvijamo nove načine inkluzivnega poučevanja. V preteklem letu smo v enoti Pedenjcarstvo odprli specializiran oddelek za otroke z avtistično motnjo(SOOAM). S tem smo bili postavljeni pred izziv oblikovanja inkluzivnega okolja vrtca, ki upošteva potrebe vseh otrok in omogoča učenje drug ob drugem. Že v preteklem letu smo v vrtcu razvijali nove oblike dela in sodelovanja SOOAM z rednimi oddelki. Z odobrenim projektom pa smo sedaj pridobili še finančna sredstva, ki nam bodo omogočila izobraževanja in obiske vzgojno izobraževalnih institucij v Evropi. Z novimi znanji in uspešno prakso tujine želimo obogatiti in tudi formalno dopolniti izobraževalni sistem za otroke z avtistično motnjo, ter za otroke s posebnimi potrebami vključene v redne programe vrtca. Primere dobrih praks vrtca, ki bodo nastajale v dvoletnem projektu, bomo predstavili strokovni javnosti in v brošuri.

Koordinatorica: Vesna Nemec

 

Europe is ALL-INclusive

V dve leti trajajočem Erasmus+ projektu, bomo sodelovali z Grčijo, Hrvaško, Španijo in Dansko. Projekt z Naslovom “Europe is ALL- inclusive” bo vključeval otroke starosti od 3-14 let, torej otroke vrtčevskega in osnovno šolskega obdobja. Projekt temelji na izvedbi dejavnosti, ki so prilagojene otrokom ne glede na njihove kognitivne, telesne ali socialne zmožnosti in poudarja področje gibanja in umetnosti. Velik pomen projekta je mreženje socialnih kontaktov otrok različnih narodnosti in sprejemanje različnosti. Za realizacijo zastavljenih ciljev bomo vpeljevali modernejše pedagoške in psihološke pristope, ter drugo strokovno znanje, ki podpira individuum otroka. Vse partnerske države bomo z otroki izvedle mobilnost. Gostili bomo otroke iz hrvaškega vrtca, obisk bomo vrnili s skupino otrok iz našega vrtca. 

Koordinatorica: Maja Kiš

 

UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV »V stiku s sabo in samim seboj«

Projekti učne mobilnosti udeležencem omogočajo izkušnjo v tujini, ki prinaša pozitivne učinke na njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnost strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska. Glavni cilj je udeležencem omogočiti pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju in/ali delu. Poleg neposrednih vplivov na posameznike naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle tudi pozitivne spremembe in razvojne premike znotraj institucij, ter ne nazadnje tudi inovacije in reforme samih sistemov izobraževanja.

Koordinatorica: Vesna Košir Pevec

 

Izdelki v okviru projekta