Prehrana otrok v vrtcu

Otrokom v vrtcu nudimo mešano, uravnoteženo prehrano v skladu s standardi in normativi za prehrano predšolskih otrok, smernicami zdravega prehranjevanja, praktikumom jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in navodili ter priporočili ustreznih zunanjih strokovnih institucij.

Jedilnike oblikujemo v okviru komisije za prehrano, katere člani smo: vodji obeh centralnih kuhinj, dva pedagoška delavca ter organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima.

V jedilnike vključujemo različna živila iz vseh skupin živil. Jedilnik je enoten za vse otroke, delno ga prilagodimo le za najmlajše, to je za otroke do 2. leta starosti (konzistenca živil, določena živila so za to starost manj primerna,npr. mesni izdelki...). Tedenski jedilniki so redno izobešeni na oglasnih deskah za starše, na vpogled pa so tudi na spletni strani vrtca.

Pripravljamo dnevno sveže jedi. Pri pripravi uporabljamo predvsem osnovne surovine in ne industrijsko pripravljenih polizdelkov. Uporabljamo le naravne začimbe brez umetnih dodatkov, sami pečemo sladice, pogosto pripravljamo domače sadne, zelenjavne, ... namaze. Večkrat tedensko ponudimo kruh brez vseh aditivov, približno 1x mesečno pa tudi ekološko pridelano mleko. Prizadevamo si, da bi bila eko živila pogosteje zastopana na jedilniku, a nam tega finančno stanje zaenkrat, žal, še ne dopušča. Verjamemo, da bo v bodoče napredek tudi na tem področju.

Zavedamo se, kako zelo so zdrave prehranjevalne navade, pridobljene v otroštvu, pomembna popotnica za življenje in trudimo se, da bi jih otrokom privzgojili, zato teme s tega področja redno vključujemo tudi v vzgojni program.

Prirejeno prehranjevanje

Prehrana v vrtcu je enotno organizirana, "drugačno" t.im. dietno prehrano nudimo le otrokom z zdravstveno indikacijo. V tem primeru morajo starši vzgojiteljici dostaviti ustrezno zdravniško potrdilo osebnega otrokovega zdravnika - pediatra ali specialista alergologa. Na potrdilu morajo biti vsi podatki, ki jih v vrtcu potrebujemo, da lahko otroku zagotovimo ustrezno dietno prehrano (vrsta diete, prepovedana živila, dovoljena živila, ustrezni nadomestki, ipd.)

Kakršnekoli oblike alternativnega prehranjevanja, kot tudi posebnih oblik prehrane, zaradi verskih in drugih razlogov ne nudimo, ker nam prostorski, kadrovski in drugi ustrezni pogoji tega ne omogočajo. Poleg tega pa je tudi mnenje stroke javnega zdravja, da otroci za rast in razvoj nujno potrbujejo mešano prehrano in da razne alternativne oblike prehrane ne morejo zadovoljiti prehranskih potreb otroka in so za to obdobje nevarne in strokovno nesprejemljive.Kuhar