Vrtec Pedenjped

O t r o k o m

p r i j a z e n

v r t e c

Spoštovani starši in obiskovalci

Vrtec Pedenjped je samostojni javni vrtec, ki v devetih enotah deluje na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana. Enote vrtca se nahajajo na devetih lokacijah po naseljih Fužine, Kašelj, Vevče, Zalog in Zadvor. Dve enoti sta na vzpetini na Jančah in na Lipoglavu.  V 49 oddelkih je vključenih preko 800 otrok, za katere skrbi 156 zaposlenih. 

Vizija, ki povezuje vseh devet enot, je skupna -  v vsaki enoti ji sledijo preko različnih vsebin in metod dela in s tem ustvarjajo lastno identiteto. Tako ostaja naš vrtec zanimiv, raznolik in igriv. 

Na spletni strani boste našli predstavitve enot vrtca in utrinke dogodkov, programe, ki jih izvajamo, oblike sodelovanja s starši ter druge pomembne informacije. 

V novem letu s polno mero optimizma načrtujemo pestre dejavnosti. Zagotavljali bomo spodbudno okolje in prijetno vzdušje, v katerem se bodo otroci preko igre in vsakodnevnih dejavnosti učili novih socialnih veščin ter razvijali svoje spretnosti in sposobnosti. 

Z željo po odličnem sodelovanju, upam, da boste na naši spletni strani našli koristne informacije. 

Marjana Zupančič
ravnateljica vrtca Pedenjped

Vizija vrtca

V vrtcu Pedenjped želimo otrokom omogočiti optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, kjer lahko svobodno izražajo svoje zamisli, znanja, sposobnosti, ustvarjalnost, razvijajo kritičnost ter postajajo odgovorni posamezniki, ki znajo živeti v skupnosti. Prav zato se v vrtcu vključujemo v nacionalne in mednarodne projekte, ki nam pomagajo, da lahko še kvalitetneje uresničujemo cilje predšolske vzgoje. Ponosno nosimo nazive EKOVRTEC, GOZDNI VRTEC in UNESCO VRTEC, saj z vsebinami iz narave, ekologije ter multikulturalizma razvijamo občutljivost do okolja, kulture, jezika in drugačnosti.  rozicaProgram ZDRAVJE V VRTCU podpira naša prizadevanja za razvijanje zdravih navad in spodbujanja psihomotoričnih in socialnih spretnosti otrok in odraslih. Mednarodni projekti v sklopu programa ERASMUS+ in projekt TURIZEM IN VRTEC nas povezujejo med seboj, ponujajo možnost za spoznavanje naše domovine in drugih dežel. Z roko v roki s starši, ki nas pri teh prizadevanjih podpirajo in pri njih sodelujejo, gradimo odličnost našega vrtca in življenja v njem in njegovem okolju.preslednica lezece

GrbLjubljana zelenaUnesco NOV logo.pngEKOzdravje Erasmus+Turizem Logo NOVmreza gozdnih vrtcev 
BannerESS OBJEM
 ZRSS barvni ESS2MIZS