Vrtec Pedenjped

O t r o k o m

p r i j a z e n

v r t e c

Spoštovani starši,

9. maja smo z veseljem in ponosom odprli vrata naše nove enote v Kašlju, ki smo jo poimenovali PEDENJCARSTVO. Prav iz tega razloga pa so nova imena dobile tudi druge naše pedenjhišice. V pesniški zbirki Nika Grafenauerja se mali PEDENJPED spremeni v pravega UČENJAKA, VRTNARJA, KORENJAKA in še marsikaj. Po njegovih naslovih pesmi, smo poimenovali tudi naše enote. Kliknite in poiščite svojo!

Marjana Zupančič,
ravnateljica vrtca

Vizija vrtca

V vrtcu Pedenjped želimo otrokom omogočiti optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, kjer lahko svobodno izražajo svoje zamisli, znanja, sposobnosti, ustvarjalnost, razvijajo kritičnost ter postajajo odgovorni posamezniki, ki znajo živeti v skupnosti. Prav zato se v vrtcu vključujemo v nacionalne in mednarodne projekte, ki nam pomagajo, da lahko še kvalitetneje uresničujemo cilje predšolske vzgoje. Ponosno nosimo nazive EKOVRTEC, GOZDNI VRTEC in UNESCO VRTEC, saj z vsebinami iz narave, ekologije ter multikulturalizma razvijamo občutljivost do okolja, kulture, jezika in drugačnosti. S programom ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI spodbujamo zavedanje o lastni odgovornosti do okolja – tako socialnega, kot naravnega. rozicaProgram ZDRAVJE V VRTCU podpira naša prizadevanja za razvijanje zdravih navad in spodbujanja psihomotoričnih in socialnih spretnosti otrok in odraslih. Mednarodni projekti v sklopu programa ERASMUS in projekt TURIZEM IN VRTEC nas povezujejo med seboj, ponujajo možnost za spoznavanje naše domovine in drugih dežel. Z roko v roki s starši, ki nas pri teh prizadevanjih podpirajo in pri njih sodelujejo, gradimo odličnost našega vrtca in življenja v njem in njegovem okolju.preslednica lezece

GrbLjubljana zelenaUnesco Creative City si 90EKOzdravjevrednoteTZSmreza gozdnih vrtcev

Kotiček za zaposlene

Kotiček je v prenovi in se vrne kmalu.

Spletno stran ureja Gašper Jamšek

Kontaktni podatki