Vrtec Pedenjped

O t r o k o m

p r i j a z e n

v r t e c

Vsa obvestila

Spoštovani starši, dragi otroci

Veseli nas, da nam zaupate in da je v vrtec Pedenjped vsako leto vpisanih več otrok.  Z vso odgovornostjo ustvarjamo optimalne pogoje za prijetno bivanje in razvoj otrok. Prav zato bomo tudi v tem šolskem letu nadaljevali z obnovami. Tokrat je na vrsti enota Učenjak, ki bo s tem pridobila tri nove oddelke in večjo kuhinjo. Igro, smeh in veselje se bo slišalo iz devetih »pedenjhišic«, ki jih bo obiskovalo preko 830 otrok, za katere z veliko predanostjo skrbijo vsi delavci Vrtca Pedenjped.

Ponosni smo, da smo s svojim znanjem in aktivnimi prispevki vpeti v nacionalne in mednarodne projekte, ki prispevajo k odličnosti in pestrosti programa. S spodbudnim okoljem in sodobno opremo, zagotavljamo otrokom ustvarjalne pogoje za njihov vsestranski razvoj. S tem omogočamo kakovostno dopolnilo družinski vzgoji.

Ne glede na okoliščine, vsak začetek prinaša novo energijo in pričakovanja. Optimistično načrtujemo zanimive dejavnosti in verjamemo, da bomo tudi v novem vrtčevskem letu, skupaj z vami, kos vsem izzivom.

Marjana Zupančič
ravnateljica

Vizija vrtca

V vrtcu Pedenjped želimo otrokom omogočiti optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, kjer lahko svobodno izražajo svoje zamisli, znanja, sposobnosti, ustvarjalnost, razvijajo kritičnost ter postajajo odgovorni posamezniki, ki znajo živeti v skupnosti. Prav zato se v vrtcu vključujemo v nacionalne in mednarodne projekte, ki nam pomagajo, da lahko še kvalitetneje uresničujemo cilje predšolske vzgoje. Ponosno nosimo nazive EKOVRTEC, GOZDNI VRTEC in UNESCO VRTEC, saj z vsebinami iz narave, ekologije ter multikulturalizma razvijamo občutljivost do okolja, kulture, jezika in drugačnosti.  rozicaProgram ZDRAVJE V VRTCU podpira naša prizadevanja za razvijanje zdravih navad in spodbujanja psihomotoričnih in socialnih spretnosti otrok in odraslih. Mednarodni projekti v sklopu programa ERASMUS+ in projekt TURIZEM IN VRTEC nas povezujejo med seboj, ponujajo možnost za spoznavanje naše domovine in drugih dežel. Z roko v roki s starši, ki nas pri teh prizadevanjih podpirajo in pri njih sodelujejo, gradimo odličnost našega vrtca in življenja v njem in njegovem okolju.preslednica lezece

GrbLjubljana zelenaUnesco NOV logo.pngEKOzdravje Erasmus+Turizem Logo NOVmreza gozdnih vrtcev 
BannerESS OBJEM
 ZRSS barvni ESS2MIZS