Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Vrtec Pedenjped Ljubljana Cerutova ulica 6 1000 Ljubljana Slovenija 01 5492 614 01 5281 803

Uradne ure tajništva in računovodstva na Cerutovi ulici 6 so vsak dan

 • od 8.00 do 10.30 in
 • od 14.00 do 15.30.
Odgovorna osebaMarjana Zupančič, spec. 01 5492 710Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Uradne ure

Vsak 1. ponedeljek v mesecu

 • od 7.30 do 12.00 ure in
 • od 14.00 do 16.00 ure,

ostale dni pa po predhodnem dogovoru po telefonu, glede na želje staršev, zaposlenih in strank.

Datum prve objave kataloga: 23. 11. 2008
Datum zadnje spremembe: 18. 5. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://www.vrtec-pedenjped.si/kontakt/katalog-informacij-javnega-znacaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a.Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja zavoda: predšolska vzgoja
Vrtec Pedenjped je javni zavod, ki organizira in izvaja vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki temelji na celovitih življenskih in socialnih potrebah otroka, njegovih telesnih in duševnih zmogljivostih, potrebah družine in okolja. Delo Vrtca Pedenjped se izvaja na podlagi veljavnega programa Kurikulum za vrtce (1999), v skladu s temeljnimi cilji in nalogami predšolske vzgoje v vrtcih, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih.

Seznam enot vrtca

preslednica lezece

Organigram vrtca

Vrtec Pedenjped je bil ustanovljen 01.04.1985 in je vpisan v register zavodov.

 

2.B Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkovMarjana Zupančič, spec. Ravnateljica vrtca01 5492 710Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkovBarbara NovinecPOVOP Izobraževanje; 15/2018-1975/3041 767 607Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


POLITIKA ZASEBNOSTI

Varovanje osebnih podatkov
V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošit, faksu ali drugače ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

 • uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;

 • podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba;

 • svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.


Podatki, ki jih imamo
Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu otroka oz. ob začetku novega šolskega leta, v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače. Posamezna soglasja na nivoju oddelkov (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje, idr.) zbiramo vsako šolsko leto na novo, kar pomeni, da soglasja veljajo 1 šolsko leto oz. do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

Kako uporabljamo vaše podatke
Zbrane osebne podatke uporabljano za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja.Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja.Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor, zaradi izboljšanje kakovosti naših storitev.

Hranjenje vaših podatkov
Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven ali dokler je to potrebno, da vam zagotavljamo storitve. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

Vaše pravice
Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje osebnih podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo. Vašo zahtevo o izbrisu ali popravku osebnega podatka nam posredujte na naslov: Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana oz. na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 25. maja 2018.

 

2.C Seznam zakonov, podzakonskih aktov in prepisov Evropskih skupnosti z delovnega   področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov

Državni predpisi:

 

Zakoni s področja dela vrtca:

 

2.D Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

 

2.E Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt vrtca
 • Letno poročilo

 

2.F Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi vrtec:

 • sodni postopek zaradi izterjave dolga pri starših

 

2.G Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oz. v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

2.H  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 

2.I  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij-sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja vrtca:

 • Ponudba programov za otroke, ki bodo prihajali v vrtec med že vključene otroke samo občasno

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop preko spleta
 
Druge informacije s področja dela Vrtca Pedenjped, Ljubljana so dostopne še na spletni strani vrtca v rubrikah:

 • Uprava
 • Pedenjhišice (enote vrtca)
 • Projekti

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

cebelica