Vpis otroka v vrtec

Kako potekata vpis in sprejem?

Veseli nas, da ste se odločili vpisati otroka v naš vrtec. Potrudili se bomo, da bomo upravičili vaše zaupanje!

Za vpis potrebujete obrazec, ki ga dobite na upravi Vrtca Pedenjped in na spletni strani v rubriki Obrazci. Izpolnjeno vlogo prinesete osebno ali pošljete na upravo vrtca Pedenjped (Vrtec PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana). Če so v vrtcu prosta mesta, sprejemamo otroke vse leto, večino pa 1. septembra. Vlogo za sprejem otroka v vrtec je potrebno oddati na upravo Vrtca Pedenjped do roka, ki ga objavi Mestna občina Ljubljana (MOL).

Vlog na starih obrazcih ne bomo upoštevali, zato bodite pozorni, da je na vlogi navedeno pravo šolsko leto!

Na upravi vam bodo izdali potrdilo o prejemu vloge.

V primeru, da je vlog več, kot je prostih mest, o prednosti odloča Komisija za sprejem otrok po kriterijih, ki so navedeni v Odloku o spremembi odloka o sprejemu otrok v vrtec.

Sprejete otroke bomo vključevali v skupine postopoma od 1. septembra dalje, posameznike skozi celo leto. Število novo vključenih otrok bo skladno s številom izpraznjenih mest.

 Obrazci

Rezervacija

Rezervacijo lahko uveljavljate starši za otroke s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana, ali v drugih občinah, če občina soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, za otrokovo odsotnost, ki traja najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo morate pisno napovedati otrokovi vzgojiteljici vsaj teden dni pred prvim dnevom odsotnosti. Obrazec dobite pri svoji vzgojiteljici ali na spletni strani v rubriki Obrazci.  

Izpis iz vrtca

Izpis otroka je mogoč tudi med letom. Upoštevati je treba 15-dnevni odpovedni rok. Obrazec dobite pri svoji vzgojiteljici ali na spletni strani v rubriki Obrazci.

Izpisati je potrebno tudi otroka, ki bo prenehal obiskovati vrtec zaradi odhoda v šolo.