Ekošola

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje - Foundation for Environmental Education - FEE, ki je bila ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje "EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA", v okviru društva "DOVES - Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije".

Koordinatorica: alenka kamin

Splošni cilji projekta so:

  • Vzgoja za okoljsko odgovornost.
  • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
  • Ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje.
  • Razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z našim zdravjem.

Sodelujejo vse skupine otrok.

preslednica lezece h

Pedenjped EKO himna

(avtorica teksta in melodije Mateja Vrhovc Mestnik)

V vrtcu Pedenjped je mali EKO svet,
otroci, starši, mi, trudimo se vsi.

Kdor se nam pridruži, hitro se nauči,
da tudi embalaža lahko kar oživi.

V vrtcu Pedenjped je mali EKO svet,
otroci, starši, mi, trudimo se vsi.

Spoštujemo naravo, živali in ljudi,
smo EKO-PEDENJPEDI, pridruži se še ti.
(smo EKO-PEDENJPEDI, pridruži se še ti)

Glasba
Glasba
Ntni zapis
Notni zapis

preslednica lezece h

Pohvale in zahvale v okviru projekta

Izdelki v okviru projekta

preslednica