Spodbujanje in izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo

 Vodja aktivnosti: Maja Kozlovič

 Sodelujoči: Enota Potepuh: Maja Kozlovič, Hana Šrenk, Sašo Marolt, Blažka Kastelic, Vesna Košir Pevec in Nena Ulčar
Enota Pedenjškrat: Brigita Mihelič, Barbka Kozamernik, Maja Tomšič, Mihelca Mojškerc, Helena Sotlar, Mojca Dolničar Pahor, Barbara Štrubelj
Enota Radovednež: Mojca Širca in Tilen Sotlar

Število sodelujočih otrok in vzgojiteljev: 101/15

Vsebine aktivnosti: 

 • Skozi leto bomo izvedi nekaj pohodov v naši okolici (Janče).
 • Pohod s starši – kot dejavnost s starši bomo izvedli popoldanski pohod v naši okolici. 
 • Med pohodi bomo opazovali naravo in spremembe v njej.
 • Opazovali bomo drevesa, plodove, liste, ….
 • Večkrat bomo s sabo vzeli vrečke in počistili poti. 

Cilji aktivnosti:

 • Otrok krepi motorične sposobnosti, hojo, …
 • Otrok pridobiva veselje do hoje in druženja. 
 • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
 • Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.
 • Otrok spoznava vrste dreves, kakšne plodove in liste imajo določene vrste.
 • Otrok dojema gozd kot prostor, ki nas bogati in umirja.

 Pozitivne izkušnje oziroma potek dejavnosti:

 • Sprehodi in pohodi so za nas zelo pomembni. Otroci se jih veselijo. Zelo radi hodijo in jim ni težave prehoditi tudi daljšo pot. Največkrat odidemo do vrha Janč-Planinski dom, do nogometnega igrišča, po krožni gozdni poti in do sosednjih vasi, v okolico Lipoglava. Sprehode in pohode izvajamo v vseh letnih časih. 
 • Najbolj se veselijo, ko se med potjo vstavimo v kakšnemu od naših gozdnih kotičkov. Naši otroci se v gozdu počutijo izredno lepo. Vedno imajo nove ideje za igro in prav zanimivo jih je opazovati. 
 • Med sprehodi in pohodi opazujemo naravo. Včasih tudi na malo drugačen način. S pomočjo ogledal smo se sprehodili med krošnjami dreves. Otroci so nadvse uživali in občudovali pogled z druge perspektive. Skozi okvir so otroci opazovali naravo in bili pozorni samo na pogled, ki ga vidijo skozi ta del. Bilo je prijetno, sproščujoče in tudi zabavno. Včasih pa ležemo na listje in pogled je zopet drugačen. 
 • Raziskujemo, opazujemo, primerjamo, iščemo, ….. različne plodove in naravni material, ki ga ponuja narava. 
 • Odšli smo na domačijo Balant v sosednjo vas, kjer smo si ogledali kako se spreša jabolka in iz njih nastane sok. Otrokom je bilo zelo zanimivo opazovati vse stoje. Pohod je bil dolg in veliko poti je bilo gozdne. Otroci so jo odlično prehodili.
 • Večkrat med sprehodi poberemo kakšno smet. Izvedli smo čistilno akcijo. Smeti smo pobirali ob robu ceste, na travniku in v gozdu. Otroci so opazili veliko smeti in bili zelo pridni pri pobiranju le teh. Ugotovili so, da verjetno veliko smeti odvržejo odrasli, saj smo našli veliko pločevink. Otroci so se spraševali: »Zakaj so odrasli tako neodgovorni in mečejo smeti v naravo?« Srečali smo smetarje, naše prijatelje in jim veselo pomahali. 
 • V torek 21. 3. 2023 smo obeležili mednarodni dan gozdov. V enega od naših gozdnih kotičkov smo povabili gozdarja. Pripeljala sta se s traktorjem. Predstavila sta svoj poklic. Skupaj smo določili katero drevo bi lahko požagali. Otroci so bili nad podiranjem navdušeni in mirno opazovali. Podrto drevo smo poskušali s skupnimi močmi dvigniti, vendar ni šlo 😊 S pomočjo vlečne vrvi smo drevo skupaj izvlekli. Pospravili smo veje, ki so ostale na poti. Za konec pa smo se lahko popeljali še s traktorjem. Hvala prijaznima gozdarjem za zanimiv obisk. 
 • Spodbujali smo starše in otroke, da se poslužujejo hoje v lepi naravi. Tudi skupaj smo se odpravili v gozd. Nekatere družine tudi planinarijo.
 • Že v začetku leta smo se s starši dogovorili, da bomo v tem letu čim več časa preživeli na prostem: veliko bomo hodili, izvajali aktivnosti v naravi, obiskali vzpetine okoli naše prestolnice.
 • V družinskem krogu izvedene aktivnosti v naravi predstavijo otroci ob slikah vrstnikom v skupini in z njimi delijo izkušnjo. Otroci se ob fotografijah, plakatih pogovarjajo in izmenjujejo znanje, spoznavajo nove stvari in se učijo eden od drugega.
 • S skupini smo izvedli veliko izletov, pohodov v naši okolici, kjer osmislimo cilj naše aktivnosti: ogled življenja ob ribniku pod Debnim vrhom, domače živali na prostem v Zajčji dobravi, kar 2x na Golovec: s starši in pohod ob žici, hoja in tek ob projektu Tek podnebne solidarnosti in štafetni tek, ki smo ga z otroki in starši izvedli v popoldanskem času v naravi v Mrzli dolini.
 • Do konca leta pa bomo v maju izvedli še pohod vseh generacij, ter zaključek s starši ob vzponu na Rožnik.

Negativne izkušnje: 

Negativnih izkušenj nismo zaznali.

Predlogi za prihodnje leto:

Menim, da smo dejavnost dobro izvedli. Otroci so bili aktivno vključeni, opazilo se je, da se zabavajo in preprosto uživajo. Najbolj pomembno se mi zdi, da otroke že zgodaj spodbujamo pri hoji in jim nudimo veliko različnih sprehodov in pohodov. 

Zbrala, uredila in zapisala: maja kozlovič