Cilji predšolske vzgoje

Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
 • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
 • posredovanje znanja z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.  

 

Poleg kurikularnih usmeritev želimo uresničevati še sledeče cilje

 • Razvijanje in uporaba metod aktivnega učenja otrok.
 • Kvalitetno načrtovanje in izvajanje aktivnosti na prostem.
 • Sistematično načrtovanje in izvajanje gibalnih aktivnosti. pija lucija 4 leta
 • Razvijanje veščin komunikacije pri otroku in odraslih.
 • Uveljavljanje kulture miru in nenasilja ter medkulturnega dialoga.
 • S spodbujanjem trajnostnega razvoja  skrbeti za ohranitev lastnega zdravja ter skupnega doma – planeta Zemlje.
 • Sodelovati na prireditvah v kraju in predstavljati primere dobre prakse širši javnosti.
 • Zgodnje uvajanje angleškega jezika v oddelke 5–6 let.