UNESCO

Pilotni projekti ASP net Slovenije, Vrtec Pedenjped

IZ STAREGA NOVO

Kratek opis

S pilotnim projektom želimo spodbujati recikliranje odpadnih materialov v nove uporabne predmete. V času velike potrošnje in upanja, da nam bo kupovanje prineslo srečo, želimo spodbuditi mlade h kreativnemu razmišljanju in izražanju lastnih potencialov, kako iz odpadnih ali rabljenih materialov ustvariti nekaj novega. Z akcijskim raziskovanjem bomo z otroki ugotavljali, kateri materiali vse se znajdejo kot odpadni material ter glede na letno usmeritev projekta iz določene vrste materiala ustvarjali nove uporabne predmete za igro, kot učni pripomoček ali pa za uporabo v vsakdanjem življenju. Pri tem bodo spoznavali različne nove pristope, tehnologije in tehnike. S tem poskušamo otrokom približati naravoslovne in tehnične vsebine.

Projekt zlasti poudarja IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ in ozaveščanje okoljskih problemov, posredno se nanaša tudi na razvijanje globalnega državljanstva. Z vsebinami želimo spodbuditi otroke k ustvarjalnemu izražanju, spodbujanju zavedanja lastne moči, kreativnosti in lastnih sposobnosti, da lahko s svojimi konkretnimi dejanji vplivajo na ohranjanje naravnega okolja in ozaveščanje družbe o pomembnosti kreativnega izražanja, recikliranja in zmanjševanja potrošniške želje. S konkretnimi vsebinami projekt spodbuja k sodelovanju, izmenjavi izkušenj, uporabi novih in drugačnih pristopov in tehnologij.

Pripravila: Mojca Laznik

 

VEČER KULTURE IN TRADICIJE

Kratek opis

V okviru projekta želimo združiti elemente praznovanja, kulture, tradicije in kulinarike. Delavnicam ali kulturnemu programu, ki ga oblikujejo otroci,  sledi tudi svečana pogostitev, navadno vezana na tematiko prireditve. Večerjo izvedemo v tednu otroka, decembrskem času ali v mesecu februarju, vezano na kulturni dan oz. mednarodni dan maternih jezikov. Z dogodkom želimo s prijetnim druženjem povezovati več generacij ter kulturo in tradicijo našega kraja.

Cilji projekta

 • S kulturnim dogodkom poudariti pomen materinščine in kulture naroda.
 • Združiti elementarno uživanje hrane z užitkom pripadanja skupnosti.
 • Združiti medijsko, likovno, gledališko, glasbeno, literarno in kulinarično dimenzijo.
 • Otroke spodbuditi k ustvarjalnosti pri izbiri / izdelavi miz, stolov, dodatkov, dekoracije.
 • Spoznati praznike v domačem okolju, raziskati njihov pomen, tradicijo.

Aktivnosti

 • Načrtovanje dejavnosti skupaj z otroki.
 • Raziskovanje tradicije praznika in kulinarike v našem kraju.
 • Priprava ustvarjalnega nastopa.
 • Izvedba srečanja z otroki in s starši, starimi starši (VEČERJA):
  • ustvarjalne likovne ali kulinarične delavnice,
  • okrasitev prostora in miz,
  • kulturni dogodek in pogostitev,
  • družabno srečanje.

Čas izvedbe

V tednu otroka, v prazničnem decembru, v kulturnem mesecu februarju.