Dejavnosti

Z oblikovanjem spodbudnega in pestrega okolja v vrtcu otrokom preko vsega dneva ponujamo program, v katerem potekajo različne dejavnosti za razvijanje njihovih sposobnosti in interesov. Več o vsebini in načinu izvedbe programa, boste izvedeli na prvih roditeljskih sestankih, kjer boste imeli možnost izraziti svoje želje, potrebe in interese. Z vašimi predlogi boste tudi vi sodelovali pri oblikovanju življenja otroka v vrtcu.

Kljub pestrosti in različnosti dejavnosti po posameznih pedenjhišicah, pa izvedemo vsako leto kar nekaj skupnih projektov, ki so se izkazali kot prijetna popestritev življenja v vrtcu.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti so del kurikuluma vrtca. Nekatere pripravljajo strokovni delavci vrtca samostojno, nekatere pa organiziramo v sodelovanju z zunanjimi institucijami in jih delno financira ustanovitelj.

 

DODATNE DEJAVNOSTI

Starši vpišejo otroka v dodatne dejavnosti v skladu z interesom in prispevajo sredstva za letovanje, zimovanje in vrtec v naravi. MOL prispeva 75 EUR za dodatne dejavnosti za vse otroke letnik 2016 in 2015 z odlogom šolanja.

 

DRUGE DEJAVNOSTI

 • Seznam drugih dejavnosti po datumih

 

LETOVANJE je namenjeno vsem prijavljenim otrokom, starim od 4 do 6 let. Traja 7 ali 10 dni, pri 10 dnevnem letovanju del sredstev lahko starši pridobijo iz »zdravstvenega tolarja«, če je otrok zaradi pogoste obolevnosti upravičen do tega. Spremljevalci otrok so navadno vzgojitelji iz našega vrtca. Zambratija (junij, avgust).

ZIMOVANJE je za vse prijavljene otroke, stare od 5 do 6 let. Poudarek na zimovanju je učenje smučanja, ki ga zelo uspešno izvaja g. Tomaž Zadnikar s sodelavci. Tudi v domu bivanja je pestro in zabavno, česar se otroci še dolgo spominjajo, za kar poskrbijo naši vzgojitelji. Zimovanje traja 5 dni.
Pokljuka (januar).

VRTEC V NARAVI
Pogosto se otrok v vrtcu v naravi prvič sooči z ločitvijo od staršev za več dni. Na podlagi presoje vzgojiteljev, se odločamo za 3 do 4 dnevne tabore, ki jih otroci preživijo s svojimi vrstniki, se zabavajo, spoznavajo kraj in naravo, kjer bivajo. Za izvedbo, lokacijo in število nočitev se vzgojitelji dogovorijo skupaj s starši. Več informacij  o letovanju, zimovanju in vrtcih v naravi dobite pri svoji vzgojiteljici ali vodji vrtca.

preslednica lezece

ROJSTNI DNEVI
Proti plačilu oddajamo prostore vrtca za individualno praznovanje rojstnih dni predšolskih otrok z animacijskim programom in dvema animatorkama (velja za popoldanske ure in vikend).

IGRALNE URICE
Namenjene so predšolskim otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. Potekale bodo v popoldanskem času, program obsega 80 ur.

ZUNANJI IZVAJALCI
Za dodatne dejavnosti, kot so plesne in gibalne urice, ponudimo v vrtcu zunanjim izvajalcem prostor, vendar v času, ko ne ovirajo izvajanja našega osnovnega programa, to je po 15.30 uri. Starši dejavnost plačajo posebej izvajalcu. Po končani dejavnosti se otroci ne vračajo v skupino, pač pa jih prevzamejo starši.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 • Skupaj s starši organiziramo izlete na bližnje in daljne vzpetine.
 • Z otroki se udeležujemo pomladnega ali jesenskega krosa moščanskih vrtcev.
 • Jeseni ali spomladi v nekaterih enotah organizirajo DAN DRUŽENJA IN GIBANJA TREH GENERACIJ oz. POHOD POD PUGLEDOM.
 • V začetku maja gremo z otroki na pohod Pot ob žici.
 • V vseh oddelkih vzgojitelji izvajajo GIBALNE VADBENE URE.

POSEBNI PROJEKTI

 • Integrirano uvajanje angleškega jezika v vseh oddelkih (v starosti od 5 do 6 let).
 • Projekti na državnem nivoju: TURIZEM IN VRTEC, ZDRAVJE V VRTCU, GOZDNI VRTEC, API VRTEC.
 • Projekti na mednarodnem nivoju: UNESCO, EKO ŠOLA, ERASMUS
 • V vrtcu v sklopu drugih zunanjih pobudnikov in sodelavcev izvajamo še sledeče projekte: športni program MALI SONČEK, bralni program CICIUHEC, BRALNA ZNAČKA, okoljski program ZELENI NAHRBTNIK, zdravstveni program VARNO S SONCEM, program TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK.

preslednica lezece

PROGRAM ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Ponudba programov za otroke, ki bodo prihajali v vrtec med vrstnike le občasno:

 • ob tednu otroka (prvi teden v oktobru),
 • v prazničnem prednovoletnem decembru,
 • na pustovanje,
 • na vrtčevsko igrišče ob praznovanju različnih letnih časov,
 • na igrišča v času obratovanja vrtca.

Kdaj in kje jih pričakujemo, bo napisano na plakatih v bližnji okolici ter na spletnih straneh vrtca.