Promocija zdravja na delovnem mestu

Projekt  spodbuja  vse zaposlene v vrtcu k zdravemu načinu življenja tako na delovnem mestu kot v prostem času.  V ta namen za vse delavce vrtca organiziramo predavanja o zdravem načinu življenja, športne vadbe v prostorih vrtca, različne podporne skupine za razvijanje kompetenc na posameznem delovnem mestu. Delavcem omogočamo čas za odmor in počitek, zdravo prehrano na delovnem mestu ter možnost pogovora na letnih razgovorih z ravnateljem in organiziranih ožjih skupinah. S tem želimo preprečiti izgorevanje in stres ter različne poklicne bolezni, ki se pojavljajo pri zaposlenih.

Nosilec naloge: Marjana Zupančič, ravnateljica