Gozdni vrtec

Vrtec Pedenjped stoji s svojimi devetimi enotami na obrobju vzhodnega dela Ljubljane. Enote našega vrtca, ki se nahajajo v bližini gozda, ta naravni prostor izkoriščajo za učilnico, igralnico, raziskovalnico v naravi. Program je nastal na pobudo različnih organizacij, ki podpirajo učenje otrok v naravi, po zgledu GOZDNIH VRTCEV v tujini, kjer otroci vse dni v tednu preživijo v naravi. Enega od njih smo tudi obiskali in ker nas je ideja navdušila, smo se odločili, da v nekaterih oddelkih na pobudo vzgojiteljic in v soglasju s starši, v svoje delo vključimo gozdno pedagogiko.

Program uvajamo v skupinah otrok, starih od 3 do 6 let. Gozd obiskujemo vsaj enkrat tedensko v različnih vremenskih razmerah in v vseh letnih časih. Narava nam nudi vse možnosti za nenehno raziskovanje, opazovanje in čudenje. Gozd je odličen poligon za razvijanje naravnih oblik gibanja in drugih fizičnih in gibalnih spretnosti. Vzgojitelji obiske povezujejo z vsemi področji kurikuluma, zato tam prepevajo, se igrajo, plešejo, ustvarjajo z naravnim materialom, razvijajo matematične in naravoslovne pojme. Srečujemo se z gozdarji, lovci, nabiralci gob in drugimi ljubitelji narave, ki z nami delijo delček svojega znanja in izkušenj o gozdu. Nastajajo nove zgodbe, ki polnijo dušo z mirom in veseljem. Otroci se veselijo gozdnih obiskov, tam so sproščeni, tkejo se nove vezi med otroki in z naravo. Imajo čas zase. Starši nas pri tem podpirajo, zato s programom smelo nadaljujemo in ga nadgrajujemo z novimi izzivi.

Koordinatorici: Mojca laznik, Maja Kozlovič

Izdelki v okviru projekta: