Za vpis potrebujete obrazec, ki ga dobite na upravi Vrtca Pedenjped in na spletni strani v rubriki Obrazci. Izpolnjeno vlogo prinesete osebno ali pošljete na upravo vrtca Pedenjped (Vrtec PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana). Če so v vrtcu prosta mesta, sprejemamo otroke vse leto, večino pa 1. septembra. Vlogo za sprejem otroka v vrtec je potrebno oddati na upravo Vrtca Pedenjped do roka, ki ga objavi Mestna občina Ljubljana (MOL).

Vlog na starih obrazcih ne bomo upoštevali, zato bodite pozorni, da je na vlogi navedeno pravo šolsko leto!

Na upravi vam bodo izdali potrdilo o prejemu vloge.

V primeru, da je vlog več, kot je prostih mest, o prednosti odloča Komisija za sprejem otrok po kriterijih, ki so navedeni v Odloku o spremembi odloka o sprejemu otrok v vrtec.

Sprejete otroke bomo vključevali v skupine postopoma od 1. septembra dalje, posameznike skozi celo leto. Število novo vključenih otrok bo skladno s številom izpraznjenih mest.

za več informacij kliknite tukaj.