Šola za starše

V Vrtcu Pedenjped v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana že nekaj let organiziramo srečanja,
imenovana Šola za starše

Veseli smo, da vas lahko povabimo v šolo za starše, ki bo po dolgem času 
letos ponovno potekala v živo. 

Prva šola za starše bo v torek, 11. 10. 2022, ob 17. uri v Pedenjcarstvu, Kašeljska 125.
Tema: "Zdrav senzomotorični razvoj otroka"
Izvajalka: Andreja Lapanja, dipl. fizioterapevtka, spec., razvojno-nevrološke obravnave

Drugo srečanje:
Naslov predavanja: "Vzgoja otroka v današnjem času".
Termin: 1. marec 2023 ob 17.00.
Predavateljica: Damjana Šmid, prof. soc. ped.

Tretje srečanje:
Termin: 13. 4 ob 17.00.
Naslov predavanja: Osebna prožnost - pomemben varovalni dejavnik za zdravje in dobro počutje otrok.

Predavateljica: Mateja Štirn (ISA inštitut)

Udeležba je brezplačna.

deklica

Namen Šole za starše je pogovarjati se o pogostih vprašanjih v zvezi z razvojem in vzgojo otrok ter o dogajanjih, ki so zelo vsakdanja, pa so nam vendarle večkrat neznanka.

Želimo si tudi izmenjave mnenj in izkušenj o različnih vsakdanjih izzivih starševstva. Zato ste starši vabljeni k aktivnemu sodelovanju in zastavljanju vprašanj.

Za vpis potrebujete obrazec, ki ga dobite na upravi Vrtca Pedenjped in na spletni strani v rubriki Obrazci. Izpolnjeno vlogo prinesete osebno ali pošljete na upravo vrtca Pedenjped (Vrtec PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana). Če so v vrtcu prosta mesta, sprejemamo otroke vse leto, večino pa 1. septembra. Vlogo za sprejem otroka v vrtec je potrebno oddati na upravo Vrtca Pedenjped do roka, ki ga objavi Mestna občina Ljubljana (MOL).

Vlog na starih obrazcih ne bomo upoštevali, zato bodite pozorni, da je na vlogi navedeno pravo šolsko leto!

Na upravi vam bodo izdali potrdilo o prejemu vloge.

V primeru, da je vlog več, kot je prostih mest, o prednosti odloča Komisija za sprejem otrok po kriterijih, ki so navedeni v Odloku o spremembi odloka o sprejemu otrok v vrtec.

Sprejete otroke bomo vključevali v skupine postopoma od 1. septembra dalje, posameznike skozi celo leto. Število novo vključenih otrok bo skladno s številom izpraznjenih mest.

za več informacij kliknite tukaj.

Rezervacijo lahko uveljavljate starši za otroke s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana, ali v drugih občinah, če občina soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, za otrokovo odsotnost, ki traja najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo morate pisno napovedati otrokovi vzgojiteljici vsaj teden dni pred prvim dnevom odsotnosti. Obrazec dobite pri svoji vzgojiteljici ali na spletni strani v rubriki Obrazci.  

 

 

Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Bolni otroci ne sodijo v vrtec. Otrok se bo bolje počutil in hitreje pozdravil v domačem okolju. Poleg tega ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi. Ko bolnega otroka obdržite doma s tem preprečite tudi prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.


Splošno velja, da ne pripeljite otroka v vrtec, če:

  • je imel v zadnjih 48. urah povišano telesno temperaturo ali drisko ali je bruhal,
  • ima izpuščaj z ali brez vročine (razen če gre za neinfekcijske izpuščaje kot so piki insektov, alergijski izpuščaji).

NINA SUHADOLC MILKOVIĆ, ZHR

Vesna Nemec je predstavila program Specializiranega oddelka za otroke z avtistično motnjo na Mednarodni konferenci »POGLED NA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE«, 8. in 9. novembra 2022 v Ljubljani, v organizaciji Združenja ljubljanskih vrtcev.

V strokovnem prispevku se je  predstavila dobra praksa Vrtca Pedenjped na področju zgodnje obravnave otrok z avtizmom. Program specializiranega oddelka se je izoblikoval in se permanentno nadgrajuje z izobraževanji in  vnosom elementov dobre prakse EU držav v programe vrtca. Akreditacija Erasmus nam nudi finančna sredstva, da stopimo v svet, spoznavamo novosti na področju inkluzije ter sodobne trende, metode in pristope za delo z ranljivimi skupinami družin in otrok. Le- te novosti skrbno implementiramo v naše vzgojno delo in usmerjeno dopolnjujemo razvojni načrt vrtca.

Povezava do spletne strani konference in prispevka: Mednarodna konferenca 2022 – Vrtec Trnovo

Zapisala: Vesna Nemec

Kotiček za zdravje

Informacije o zdravstveno higienskem in prehranskem režimu za starše otrok Vrtca Pedenjped

V prilogi se nahajajo informacije o zdravstveno higienskem in prehranskem režimu za starše otrok Vrtca Pedenjped. Pomembno je, da so straši otrok seznanjeni z zdravstveno higienskem in prehranskem režimu v vrtcu Pedenjped in ga upoštevajo. Z upoštevanjem priporočil zagotavljamo čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za uspešno pedagoško delo in zdrav razvoj otroka ter spremljanje zdravstvenega stanja in izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

 

Kako se zaščititi pred klopi?

Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave na prostem odvijajo številne aktivnosti. Med drugim ljudje pogosto zaidemo tudi v gozdove in druge predele, kjer pa na nas lahko prežijo klopi.

 

Preprečevanje in odpravljanje ušivosti - ključno vlogo imajo starši!

Včasih je bila ušivost spremljevalka revščine in slabih higienskih navad, danes pa se pojavlja brez pravila, tudi v državah z najvišjim standardom. Najpogostejše so naglavne (sive) uši, ki ne prenašajo bolezni, vendar s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.Objavljamo gradiva, ki naj bodo v pomoč pri preprečevanju uši in pri ravnanju v primeru, da se uši pojavijo.

 

Zdrava prehrana otrok v predšolskem obdobju

Prehrana otroka v predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na zdravje. Gre za obdobje, ko se hrana porabi za izgradijo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na razvoj možganov. Zato so prehranske potrebe otrok posebne.

V tem času je otrok popolnoma odvisen od nas odraslih, ki skrbimo zanj in oblikujemo njegovo prihodnost. Poleg tega izkušnje s prehrano v tem obdobju pomembno zaznamujejo prehranske navade v odrasli dobi.

Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni

Zloženka je namenjene staršem otrok, ki prvič vstopajo v vrtec. Vsebina je razdeljena v dva dela. Prvi del obravnava kdaj otrok zaradi nevarnosti prenosa nalezljivih bolezni ne sme v vrtec. Drugi del pa govori o tem, kako je s prinašanjem hrane v vrtec.

 

vključitev otrok v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni

Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Bolni otroci ne sodijo v vrtec. Otrok se bo bolje počutil in hitreje pozdravil v domačem okolju. Poleg tega ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi. Ko bolnega otroka obdržite doma s tem preprečite tudi prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.


Splošno velja, da ne pripeljite otroka v vrtec, če:

  • je imel v zadnjih 48. urah povišano telesno temperaturo ali drisko ali je bruhal,
  • ima izpuščaj z ali brez vročine (razen če gre za neinfekcijske izpuščaje kot so piki insektov, alergijski izpuščaji).

Nina Suhadolc Milković, zhr

 

Knjigovodkinja oskrbnin Alenka Štepic, l. r.

Veliko staršev je izrazilo skrb ob ponovnem odprtju vrtcev v zvezi s priporočenimi ukrepi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Zanimalo vas je, kako bo vaš otrok preživel dan v vrtcu pod takimi pogoji. 

Zavedamo se odgovornosti do zdravja otrok in zaposlenih ter drugih, ki vstopajo v prostore vrtca, zato se ukrepom ne moremo ogniti in vas na tem mestu naprošamo, da starši vestno upoštevate dana navodila. 

Zjutraj, ko starši pripeljete otroka v vrtec, upoštevajte navodila, ki so vam bila poslana in bodo izobešena tudi na vhodnih vratih (število staršev v garderobah, nošenje mask, razkuževanje). V igralnicah bodo vaše otroke sprejeli vzgojitelji vaših otrok. Jutranjih in popoldanskih združevanj v zbirnih sobah v tem obdobju ne bo, otroka oddate v njegovo matično igralnico. V primeru večjega števila otrok v eni skupini, bomo otroke smiselno porazdelili.

Naša glavna skrb je, da se otroci ob povratku v vrtec dobro počutijo. Poskrbeli bomo za prijetno vzdušje in zanimive aktivnosti, ki ne bodo direktno usmerjene na otroka zgolj v preventivo in skrb za zdravje. Otrokom bomo na voljo za čustveno bližino,  nudili jim bomo možnost, da izrazijo svoja doživetja, občutja in morebitne stiske. V teh razmerah je način dela strokovnih delavcev in pristop do otrok mnogo bolj pomemben od načrtovanih vsebin. Otroci se bodo igrali v manjših skupinah, saj je v tem času vpisanih bistveno manj otrok in se ne bodo združevali z drugimi skupinami v vrtcu. Srečevali oziroma videli se bodo na igrišču, kjer pa bo imela vsaka skupina svoj dogovorjen prostor za igro.  

Na igrišču bomo uporabljali različne rekvizite in igrala, ki jih bodo strokovni delavci vsakodnevno očistili in razkužili. 

Srečali nas boste tudi na sprehodu, v gozdu, na travniku, saj je pomembno, da preživimo čim več časa v naravi. 

Še vedno bomo peli, plesali, risali in slikali, se žogali, kolesarili, sestavljali, brali in še in še… Prav za nič ne bomo prikrajšali naših najmlajših. Življenje v vrtcu bo potekalo čim bolj naravno.

Nekaterih dejavnosti, ki smo jih ukinili že v začetku marca, tudi sedaj, do preklica omejitve, ne bomo izvajali. To so uporaba zaprtih prostorov izven vrtca, uporaba javnega prevoza, izvajanje dejavnosti z zunanjimi izvajalci, vrtci v naravi ter popoldanska druženja. 

V tem času vas prosimo, da se odrasli zadržujete v prostorih vrtca čim krajši čas ter dosledno upoštevate navodila, ki ste jih prejeli. V primeru, da imate vprašanje ali vas karkoli skrbi, se preko elektronske pošte ali telefona obrnite na svojo vzgojiteljico in  se dogovorite za pogovorno urico. Obvestil in načrtov dejavnosti zaenkrat ne bomo izobešali na oglasne deske.

Z zaupanjem drug drugemu, podporo in dobronamernostjo bomo gotovo uspešni.