Rezervacijo lahko uveljavljate starši za otroke s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana, ali v drugih občinah, če občina soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, za otrokovo odsotnost, ki traja najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo morate pisno napovedati otrokovi vzgojiteljici vsaj teden dni pred prvim dnevom odsotnosti. Obrazec dobite pri svoji vzgojiteljici ali na spletni strani v rubriki Obrazci.