DOBRA PRAKSA PROJEKTA AKREDITACIJA ERASMUS 

Na mobilnosti v osnovnih šolah, ki imajo specializirane oddelke za otroke z avtizmom smo pridobili nešteto idej za prilagoditve prostora in vsebine za optimalno učenje in funkcioniranje otrok z avtizmom. 

V oddelku Korenjaki smo že obstoječim prilagoditvam materiala dodali še idejo iz Islandije, to je material smo organizirali v vrečke z zadrgo. Takšna organiziranost materiala otrokom omogoča še večjo mero samostojnosti  pri zaposlitvah in spodbuja razvoj elementov izvršilnih funkcij.

V vrečkah so naloge iz različnih področij kurikula, ter prilagojene  razvojnemu nivoju posameznikov. Pri samostojnem delu utrjujemo novo znanje ter spretnosti.  Naloge so jasne, kratke, otrokom poznane in všečne.

Zapisala: vesna nemec