Senčenje na delovnem mestu,  februar 2023, v francoski šoli v Saint Pierre.
Dobra praksa je nastala po strokovni izmenjavi in hospitacijah v UCIL razred (specializiran oddelek za otroke s posebnimi potrebami).

Zapisala: Vesna Nemec, Blaž Novak