UNIVERZALIZEM

Ključne besede: družba, mir, enakost, enakopravnost, sožitje.

 

»Univerzalizem vključuje načela, prepričanja in ravnanja, ki prispevajo k splošni dobrobiti in si jih lahko predstavljamo kot splošna, univerzalna. Uresničujejo jih lahko vsi ljudje, ne da bi s tem ogrožali druge ljudi.

Eden najbolj pomembnih poznavalcev vrednot, izraelski psiholog Shalom Schwartz (2005, 2006, 2012), opredeljuje univerzalizem kot »razumevanje, spoštovanje, toleriranje in ščitenje dobrobiti človeštva in narave«.

Pri vrednotah univerzalizma gre torej za delovanje, ki je v skladu z znamenitim zlatim pravilom in s Kantovim kategoričnim imperativom:

  • Delaj drugim to, kar želiš, da bi drugi delali tebi.
  • Ne delaj drugim tega, česar ne želiš, da bi drugi delali tebi. (Zlato pravilo)
  • Deluj samo v soglasju s takšnim načelom, za katerega bi hkrati mogel želeti, da bi veljalo kot univerzalni zakon. (Kant, Kategorični imperativ)

 

Univerzalizem tako izhaja iz samih najosnovnejših načel in določil etičnega in moralnega obnašanja, ki jih poznajo vsi etični in moralni nauki od ljudske modrosti do filozofske etike in deontologije, od elementarnih kultur do visokih civilizacij, od starih do novejših religij. Univerzalizem je tako moralna podlaga idealnega globalnega končnega stanja družbe - miru in blaginje v svetu.

Univerzalizem je torej vrednotna domena, ki združuje vrednote, katerih uresničevanje zagotavlja splošno blaginjo družbe, mir, enakost, enakopravnost in sožitje med posamezniki ter skupinami. V svoji današnji obliki temelji univerzalizem predvsem na spoštovanju človekovih in državljanskih pravic in svoboščin, ki izhajajo iz priznavanja človeškega dostojanstva. Tako se povezuje zlasti s humanostjo, kulturo, skrbjo za sočloveka, pravičnostjo in integriteto.«

Vir: http://ucilnica.iev.si/

Kako pa bomo v vrtcu otrokom približali tako pomembno vrednoto, kot je spoštovanje ne le svojih pravic, ampak tudi pravic drugega?

Vrtec v svoji osnovi omogoča otrokom navajanje na življenje v skupnosti, saj si otrok vsak dan deli prostor, čas in pozornost v igralnici z drugimi otroki. Vsakodnevno je postavljen pred različne izzive, kjer spoznava svoje spretnosti in sposobnosti, pa tudi potrebe in omejitve. V svoji osnovi si ljudje bolj želimo zadovoljiti svoje potrebe, želje in interese. Naloga visoko socializirane družbe je, da omogoči opolnomočiti in dvigniti zavest o sebi, vero vase, vendar pa je na drugi strani potrebno razvijati empatijo in sočutje do drugega. Zajema tudi vsa obnašanja, ki nas prilagajajo skupnosti, kajti vse, kar je v posamezniku, se odraža v skupnem svetu. Moje pravice se namreč končajo tam, kjer se začnejo pravice drugega. Od tu naprej je potrebno spoštovanje, dogovarjanje, razumevanje in sklepanje kompromisov.

V današnji potrošniški družbi, ki nam zaradi kapitala neprestano preko različnih sporočil in reklam dopoveduje, da nam kar naprej nekaj manjka do popolne sreče, je izziv najti zadovoljstvo ne le v materialnih stvareh, toliko bolj zahtevna. Biti skromen, pa je danes že skoraj žaljivka.

V vrtcu bomo poskušali poskrbeti za varno in prijetno vzdušje v skupini, naučiti otroke pomagati drug drugemu, razumeti drug drugega, naučiti jih sodelovanja in ustrezne komunikacije.

Spoštovani starši, spremljajte naše oglasne deske, veseli bomo tudi vašega odziva, misli. Tako se počutimo bolj povezani z vami, saj si želimo, da skupaj ustvarjamo etično družbo in ozaveščamo družbeno pomembne vrednote.

Zapisala: Mojca Jamšek