KULTURA

Usmeritev h kulturi ali domena kulture je v jedru humanistične družbe. Označujejo jo odločitve in obnašanja, ki odražajo naslednje vrednote:

  • spoštovanje lepote,
  • spoštovanje vzgoje in drugih,
  • umetnost in kultura pridobitev človeške civilizacije,
  • svetovni nazor/vera.

 

Človek je bitje, ki je po svoji biološki naravi, po svojih genih zmožen ustvarjati kulturo, torej dosežke in stvaritve, ki se prenašajo iz roda v rod in se tako iz generacije v generacijo širijo in nabirajo. Kultura nam tako na eni strani pomeni pridobljeno, naučeno dediščino, ki nadgrajuje našo biološko dediščino, po drugi strani pa kultura ali kulturnost kot vrednotna domena pomeni spoštovanje, zavestno ohranjanje in razvijanje te pridobljene dediščine. Gre za spoštovanje kulturnih dosežkov, duhovnih in materialnih, umetnostnih, znanstvenih in verskih. Indijski mislec in državnik Nehru je nekoč zapisal, da kultura predstavlja širino razuma in širino duha neke družbe ali posameznika.

Ta vrednotna domena visoko kotira v vsaki družbi, ki jo krasi spoštovanje duhovnih in materialnih dobrin in pridobitev civilizacije, vzgoje, izobrazbe, umetnosti in znanosti, svetovnonazorskih in verskih prepričanj. Slovenci poznamo pojem omike, ki dobro združuje kulturnost oziroma spoštovanje kulturne dediščine na eni strani ter aktivno angažiranje v kulturnem življenju na drugi strani. S pojmi dobre vzgoje, omike in izobrazbe lahko kar dobro povzamemo samo jedro kulture oziroma kulturnosti kot vrednotne domene.

Vir: Delovno gradivo za modul KULTURA, Institut za etiko in vrednote Jože Trontelj, 2014, Ljubljana

V vrtcu se bomo v tem času pogovarjali o kulturi naroda, o umetniški kulturi in pomenu kulture pri ohranjanju naroda. Med seboj bomo primerjali tudi različne kulture in skušali razumeti kulturne razlike. Razmišljali bomo tudi o kulturi odnosov, kulturnemu vedenju (na cesti, v avtobusu, na kulturnih prireditvah, v kulturnih ustanovah, pri jedi...). V vseh enotah bomo opremili oglasne deske, kjer boste svoje vtise lahko izrazili prav vsi.

Bodimo (pa ne samo ta čas) malce bolj pozorni na lasten odnos do kulture in kaj lahko kot posamezniki doprinesemo k skupnim kulturnim vrednotam.

Vabljeni torej k sodelovanju.

Besedilo pripravila: Mojca Jamšek