Zmagujemo z vrednotami

Otroštvo je tisti del našega življenja, ko skupaj z družino, institucijami in svetom, ki nas obdaja, ustvarjamo prve izkušnje, vrednote in osebna prepričanja. Ne glede na versko ali politično prepričanje, pa v naši civilizaciji obstajajo vrednote, s katerimi ustvarjamo bolj ali manj uspešno družbo in življenje v njej. Program »Zmagujemo z vrednotami«, ki ga podpira Institut za etiko in vrednote v sodelovanju s SAZU, spodbuja temeljne in obče veljavne vrednote, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov.

V program smo se vključili, ker smo začutili, da je v današnjem času ponovno potrebno poudariti osnovne občečloveške vrednote. Upamo, da bomo s programom spodbudili tako starše kot delavce vrtca, da s svojim zgledom in navdušenjem podpremo razvoj otrokovih etičnih in moralnih prepričanj ter vrednot preko posameznih področij: ZNANJE IN MODROST, DELO IN USTVARJALNOST, TRADICIJA, KULTURA, UNIVERZALIZEM, PRAVIČNOST, INTEGRITETA, SKRB ZA SOČLOVEKA, HUMANOST, ŽIVLJENJE-NARAVA-ZDRAVJE.

Izdelki v okviru projekta

Humanost

(preberi več)

preslednica lezece

INTEGRITETA

(preberi več)

preslednica lezece

DELO IN USTVARJALNOST

(preberi več)

preslednica lezece

TRADICIJA

(preberi več)

preslednica lezece

PRAVIČNOST

(preberi več)

preslednica lezece

UNIVERZALIZEM

(preberi več)

preslednica lezece

KULTURA

(preberi več)

preslednica lezece

Življenje, narava, zdravje

(preberi več)

preslednica lezece

Skrb za sočloveka

(preberi več)

preslednica lezece

Znanje in modrost